fondul ue
Sigla_guvernului_României_versiunea_2016_cu_coroană
regio
logo-IS-2014-2020 (1)
4
3
2
1

Codul SMIS 116997

Comunicat de presa

HomeComunicat de presa

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESA

Data: 10.05.2021

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI „CONSTRUIRE HALA RECICLARE DEȘEURI NEPERICULOASE” Cod SMIS 116997

Numele beneficiarului: BUCOVINA ELECTRO TOP SRL, cu sediul in Municipiul Radauți, P-ța Unirii, nr. 29, bl. 31, jud. Suceava, Punct de lucru: Municipiul Radauți, Str. Gării, F.N., jud. Suceava

Numele programului: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Numele Autorității de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Numele Organismului Intermediar: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST

Obiectivele proiectului:

  1. Constructie hala si asigurare cu utilitati
  2. Achizitie utilaj de reciclare a sticlei
  3. Crearea a 5 locuri noi de munca

Rezultatele proiectului:

1 Hală de producție cu utilitati, nou înființată;

  1. Utilaj de reciclare a sticlei – achiziționat;
  2. 5 pesoane angajate ca urmare a realizării/implementării proiectului.

Impactul proiectului la nivel local:

Utilizarea forței de muncă locală;

Promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficientă a resurselor;

Dezvoltarea mediului de afaceri local și regional.

Valoarea totală a proiectului: 2,040,894.31 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 1,258,046.30  lei, din care fonduri FEDR – 1.069.339,37 lei și fonduri Bugetul Național – 188.706,93 lei.

 

Data începerii proiectului: 18.12.2018

Data finalizării proiectului: 31.05.2021

 

BUCOVINA ELECTRO TOP SRL, in calitate de beneficiar , anunta finalizarea implementarii  proiectului `„CONSTRUIRE HALA RECICLARE DEȘEURI NEPERICULOASE”. Cod SMIS 116997,  cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 3542/18.12.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii  Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 2 `„Îmbunatățirea competitivitatii întreprinderilor mici și mijlocii”,  prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

 

Detalii suplimentare pot fi obținute de la:

Nume persoană de contact: BURCIU GHEORGHE

Funcție: Administrator și Manager de Proiect

Telefon: 0744596576, adresă  de e-mail: ionelababiuc@bucovinaelectrotop.ro

Bucovina Electro Top